بازرسی و نظارت بر کالا

بازرسی و نظارت بر کالا

همکاران ما در چین می توانند بنا به درخواست شما نسبت به بازرسی کالا از نظر کیفی و کمی اقدام نمایند. در این مرحله کالاها از نظر تعداد، نوع بسته بندی، کیفیت، شیوه بارگیری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

همچنین در صورتی که کالای شما مشمول مقررات استاندارد اجباری باشد ما با همکاری شرکت های بین المللی بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد ایران ISIRI نسبت به اخذ انواع گواهینامه های بازرسی همچون (PRESHIPMENT INSPECTIONPSI) و (CERTIFICATE OF INSPECTIONCOI) اقدام خواهیم نمود که همراه با سایر اسناد حمل برای شما ارسال می گردد.

حضور حین تولید کالا , بررسی روند واریز پول, مطابقت کالای ارسال شده با نمونه های دریافتی, دریافت مدارک و بررسی دقیق تمامی موارد گمرکی همه از خدمات بازرسی بین المللی گروه بازرگانی خورشید پارسیان میباشد.

با خاطری آسوده تجارتی پر سود را برای خود رقم بزنید

از شرکت های همکار ما در حوزه بازرسی می توان به شرکت بازرسی بین المللی SGS و شرکت بازرسی بین المللی دولتی چین اشاره نمود.