کارمزد حواله


 

تعرفه های حوالجات ارزی مشتریان طبق فرمول زیر  محاسبه می گردند.

  1. مبنای محاسبات نرخ دلار ، نرخ دلار حواله آزاد می باشد و کلیه پرداخت های مشتریان (پرداخت بابت خرید، حمل، ترخیص و …) به نرخ روز دلار حواله آزاد محاسبه می شوند. نرخ دلار حواله معمولا      الی        تومان بالاتر از نرخ دلار آزاد می باشد.
  2. کارمزد حواله پول به حساب های فروشندگان برای خریدهای مختلف به شرح زیر می باشد.

–         ارزش کالا (بدون محاسبه هزینه های حمل و ترخیص         EXW) کمتر از     دلار باشد……………… کارمزد حواله:       دلار

–         ارزش کالا (بدون محاسبه هزینه های حمل و ترخیص         EXW ) تا            دلار باشد………………. کارمزد حواله:        دلار

–         ارزش کالا (بدون محاسبه هزینه های حمل و ترخیص         EXW  )تا            دلار باشد…………… کارمزد حواله:             دلار

–         ارزش کالا (بدون محاسبه هزینه های حمل و ترخیص        EXW ) دلار به بالا باشد……………… کارمزد حواله:                دلار