کارمزد گروه بازرگانی پارسیان


 

قیمت خالص کالا:

قیمت خالص کالا (قیمتی که فروشنده در محل خود اعلام می کند) بدون هیچ هزینه اضافه ای مستقیم و شفاف بر اساس فاکتور فروشنده به خریدار اعلام می گردد. لازم به ذکر است جستجو و یا دریافت پروفرما از فروشندگان هیچ هزینه ای را برای خریدار به همراه ندارد و این خدمات به طور رایگان برای خریدار از سوی گروه بازرگانی پارسیان صورت می پذیرد.

کارمزد گروه بازرگانی پارسیان:

گروه بازرگانی پارسیان بابت خدماتی که ارائه می دهد (شامل جستجوی کالا، خرید، حمل و ترخیص کالا) کارمزدی را با توجه به شرایط زیر دریافت می کند. لازم به ذکر است ما هیچ هزینه دیگری را به عنوان کارمزد از مشتری دریافت نکرده و هزینه های حمل، ترخیص، حواله به صورت جداگانه از مشتری دریافت می گردد.

–         در صورتی که ارزش CIF کالا کمتر از ۱۰ هزار دلار باشد…………….        درصد ارزش CIF کالا یا حداقل       دلار

–         در صورتی که ارزش CIF کالا بیشتر از ۱۰ هزار دلار باشد………………….        درصد ارزش CIF کالا

برای خرید های آنلاین به ازای هر خرید آنلاین کارمزدهای ما به شرح زیر می باشد:

 –         به ازای هر خرید از هر سایت       درصد و حداقل       دلار به عنوان کارمزد خرید دریافت می گردد.

 نکته: در خرید آنلاین ما صرفا اقدام به خرید کالایی می کنیم که لینک آن از سوی فروشنده برای ما ارسال شده باشد.  در واقع خدمات جستجو، دریافت پرفرما از سوی همکاران ما در این روش خرید صورت نمی گیرد. در این شرایط به ازای هر خرید مبلغ ده دلار به عنوان کارمزد از سفار ش دهنده کالا دریافت می شود.